Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

2591 1826 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
2592 2dec 500
Reposted fromlorane lorane
Sponsored post
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaNocturia Nocturia
9518 1e85
Reposted fromtaSowa taSowa viatazniebieskimi tazniebieskimi

July 06 2015

9795 bc48 500
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
Czasem możesz wybierać tylko spośród samych złych opcji. Musisz zdecydować, która z nich jest najmniej zła.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viabadalena badalena
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viabadalena badalena

July 05 2015

Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaoverthinking overthinking

July 03 2015

Reposted fromfelicka felicka viakeep-going keep-going
1289 c30b 500
Reposted fromfelicka felicka viakeep-going keep-going

July 02 2015

3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaayati ayati

June 30 2015

1523 ccfd
8495 0bcf 500
Reposted fromMeely Meely vianothingwrong nothingwrong
5893 c243
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianothingwrong nothingwrong

June 24 2015

7109 a656
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viabunnies bunnies
7888 cbdd 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viascianizm scianizm
Kobieta to tak kłótliwe stworzenie, że nie zgadza się nawet ze sobą.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianothingwrong nothingwrong
2086 4585 500
Reposted fromdouble double vianothingwrong nothingwrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...